Pobyty pełnopłatne

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE "LEŚNIK"
Cennik pobytów pełnopłatnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik"
L.p. Pobyty kuracyjne Cena pobytu*
od 01.10 do 31.05
Cena pobytu*
od 01.06 do 30.09
1. Pokoje 1-osobowe 150,00 190,00
2. Miejsce w pokoju 2-osobowym 140,00 170,00
3. Miejsce w pokoju wieloosobowym 130,00 140,00
* ceny podane w PLN za dobę od osoby
* cena zawiera wyżywienie całodzienne, całodobową opiekę lekarsko-pielegniarską, 3 zabiegi dziennie oraz usługę korzystania z telewizji kablowej
 • Pobyty kuracyjne pełnopłatne trwają min. 7 dni.
 • Dokonanie rezerwacji miejsca w Sanatorium następuje na podstawie zgłoszenia do SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie.
 • Warunkiem utrzymania rezerwacji jest zapłata całej należności za pobyt przelewem - najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem pobytu na rachunek:

  SPZOZ "Uzdrowisko Sopot"
  81-756 Sopot, ul. B. Chrobrego 6/8
  Bank Millennium S.A. o/597 Sopot
  nr rachunku: 38 1160 2202 0000 0000 6194 8491

 

 • możliwość płatności kartą
 • dostępny parking (płatny)
 • Warunki rezygnacji z pobytu w Sanatorium:

  W każdej chwili przed rozpoczęciem pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym klient może odstąpić od umowy z SPZOZ "Uzdrowisko Sopot".

  Oświadczenie o rezygnacji z pobytu musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia oświadczenia do SPZOZ Uzdrowisko Sopot.

  Skutki związane z rezygnacją uzależnione są od czasu, w którym jej dokonano. W przypadku dokonania rezygnacji co najmniej na:

  - 2 tygodnie przed rozpoczęciem pobytu - zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty,
  - 1 tydzień przed rozpoczęciem pobytu - zwrotowi podlega 75% wpłaconej kwoty,
  - 3 dni przed rozpoczęciem pobytu - zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty,

  W przypadku dokonania rezygnacji na 2 dni przed rozpoczęciem pobytu lub później wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.