Ośrodek promocji zdrowia i terapii uzależnień

Informacje

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 08.00 – 20.00
PIĄTEK 08.00 – 15.00

SOPOT, ul. 3-go Maja 67-69
tel/fax 58 551-48-75
e-mail: uzaleznienia@zozsopot.pl

Kto może skorzystać z pomocy?

• osoby zagrożone uzależnieniem od alkoholu i /lub substancji psychoaktywnych
• rodzice osób zagrożonych uzależnieniem zainteresowani rozwojem w zakresie umiejętności wychowawczych
• osoby uzależnione od alkoholu i /lub substancji psychoaktywnych
• osoby funkcjonujące w rodzinie z problemem uzależnień
• Dorosłe Dzieci Alkoholików
• pary i rodziny dotknięte konsekwencjami uzależnień

Program terapeutyczny

• indywidualny i grupowy dla osób uzależnionych (diagnoza, leczenie, nauka nowych umiejętności służących zdrowieniu)
• indywidualny i grupowy dla osób z rodzin z problemem uzależnień (diagnoza sytuacji rodzinnej, terapia)
• indywidualny i grupowy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)


O nas

Nasza placówka istnieje od 1981r., jako Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień funkcjonuje od 2004r. Co roku rośnie liczba osób korzystających z naszej pomocy. Nieustannie rozszerzamy i udoskonalamy ofertę placówki, aby skutecznie i profesjonalnie udzielać pomocy. Dbamy też o standard i przyjazną atmosferę.

Proponujemy psychoterapię jako formą leczenia, w której przez rozmowę terapeuty z osobą szukającą pomocy możliwe jest doprowadzenie do poprawy jakości życia, zmniejszania dyskomfortu i podniesienia poczucia satysfakcji z kontaktu z sobą i innymi.

Korzystanie z naszej oferty jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

Kadra

– specjaliści psychoterapii uzależnień
– specjalista psychotraumatologii
– lekarze specjaliści psychiatrii
– specjalista psychologii klinicznej
– specjalista psychoterapii rodzin i par
– pracownik socjalny

Wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego doskonalą swoje kwalifikacje i pracują pod superwizją.
 
 

kadra

Formy pracy

• diagnoza
• konsultacje lekarskie i psychologiczne, poradnictwo, możliwość otrzymania skierowania do ośrodków stacjonarnych i oddziałów detoksykacyjnych
• terapia indywidualna i grupowa dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich(osób współuzależnionych)
• terapia par i rodzin
• treningi umiejętności interpersonalnych, zachowań abstynenckich oraz maratony terapeutyczne

formy pracy


nfz

Placówka ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie informujemy, że - zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. - w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W tym okresie ustanowione zostało czasowe ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Powyższe oznacza, że:
1) pobyty sanatoryjne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie, które rozpoczęły się przed dniem 14 marca 2020 r., zostaną dokończone,
2) od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie będą się rozpoczynały w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie nowe pobyty sanatoryjne.
Wszystkie osoby posiadające skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma się rozpocząć po 14 marca 2020 r., bezwzględnie proszone są o nieudawanie się do sanatorium.

Dyrekcja SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie