Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Uzdrowisko Sopot”


81-756 Sopot, ul. Chrobrego 6/8
tel./fax 58 551 63 31

e-mail: sekretariat@zozsopot.pl
lesnik@sanatoria.com.pl

NIP 585-13-42-944
REGON 000308235

Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6194 8491
Bank Millennium S.A. o/597 Sopot

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik”

81-820 Sopot, ul. 23 Marca 105
tel/fax 58 551 72 63, 58 551 72 64, 58 551 72 65

lesnik@sanatoria.com.pl

Sanatorium Uzdrowiskowe „Perła”

81-731 Sopot,
ul. Bitwy Pod Płowcami 62
tel. 58 551 72 65

Formularz kontaktowy


Dane wpisane w formularzu kontaktowym są dobrowolne i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodne z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych jest firma: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UZDROWISKO SOPOT W SOPOCIE z siedzibą: 81-756 Sopot, ul. Bolesława Chrobrego 6/8 NIP: 5851342944

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie informujemy, że - zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. - w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W tym okresie ustanowione zostało czasowe ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Powyższe oznacza, że:
1) pobyty sanatoryjne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie, które rozpoczęły się przed dniem 14 marca 2020 r., zostaną dokończone,
2) od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie będą się rozpoczynały w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie nowe pobyty sanatoryjne.
Wszystkie osoby posiadające skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma się rozpocząć po 14 marca 2020 r., bezwzględnie proszone są o nieudawanie się do sanatorium.

Dyrekcja SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie