OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
NOWY PRZETARG!


?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie informujemy, że - zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. - w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W tym okresie ustanowione zostało czasowe ograniczenie działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.
Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Powyższe oznacza, że:
1) pobyty sanatoryjne w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie, które rozpoczęły się przed dniem 14 marca 2020 r., zostaną dokończone,
2) od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania nie będą się rozpoczynały w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie i Sanatorium Uzdrowiskowym "Perła" w Sopocie nowe pobyty sanatoryjne.
Wszystkie osoby posiadające skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma się rozpocząć po 14 marca 2020 r., bezwzględnie proszone są o nieudawanie się do sanatorium.

Dyrekcja SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie