OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
NOWY PRZETARG!

Utrzymanie czystości w budynku oraz na terenie przylegającym do Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie
przy ul. 23 Marca 105


ogłoszenie
SWZ
zapytanie nr 1 do zamówienia
odpowiedź na zapytanie nr 1
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot