OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
NOWY PRZETARG!


NOWY PRZETARG!

SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie ogłasza przetarg nieograniczony :
Dostawę produktów spożywczych do Działu Żywienia Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie:
Część 1 - artykuły spożywcze;
Część 2 - mleko i jego przetwory;
Część 3 – pieczywo;
Część 4 – ciasta;
Część 5 – mrożonki;
Część 6 – ryby;
Część 7 - warzywa, owoce i jaja.
w terminie wykonania zamówienia od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.


Część 1 - artykuły spożywcze
Część 2 - mleko i jego przetwory
Część 3 – pieczywo
Część 4 – ciasta
Część 5 – mrożonki
Część 6 – ryby
Część 7 - warzywa, owoce i jaja
SIWZ - produkty spożywcze

NOWY PRZETARG!


?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot