OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
NOWY PRZETARG!

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Sanatorium "Leśnik" w Sopocie przy ul. 23 Marca 105"


SIWZ - ogłoszenie
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
wyniki przetargu

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot