OGŁOSZENIA PRZETARGOWE
NOWY PRZETARG!

Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Sanatorium "Leśnik" w Sopocie przy ul. 23 Marca 105"


OGŁOSZENIE
SIWZ
zapytanie nr 1
odpowiedź na zapytanie nr 1
załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie nr 1
zapytanie nr 2
odpowiedź na zapytanie nr 2
informacja o unieważnieniu postępowania

NOWY PRZETARG!

Przetarg nieograniczony pn.:Utrzymanie czystości w budynku oraz na terenie przylegającym do Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie przy ul. 23 Marca 105


OGŁOSZENIE
SIWZ

NOWY PRZETARG!


?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot