OGŁOSZENIA KONKURSOWE
NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów w Poradni Diabetologicznej dla Dorosłych


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług psychologicznych w Ośrodku Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania i opisu badań ECHO rehabilitacji schorzeń układu krążenia


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług superwizora w Ośrodku Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień


ogłoszenie
formularz ofertowy
projekt umowy

NOWY KONKURS!

KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

NOWY KONKURS!

KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich


ogłoszenie
dane oferenta
wzór umowy
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów rehabilitacji schorzeń układu krążenia


ogłoszenie
dane oferenta
wzór umowy
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym


ogłoszenie
dane oferenta
wzór umowy
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w systemie stacjonarnym


ogłoszenie
dane oferenta
wzór umowy
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów w Poradni Diabetologicznej


ogłoszenie
dane oferenta
wzór umowy
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów w Poradni Diabetologicznej dla Dorosłych


ogłoszenie
wzór umowy
dane oferenta
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie dyżurów lekarskich


ogłoszenie
wzór umowy
dane oferenta
oświadczenie oferenta

NOWY KONKURS!

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie prowadzenia pacjentów rehabilitacji schorzeń narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym w ramach prewencji rentowej ZUS


ogłoszenie
wzór umowy
dane oferenta
oświadczenie oferenta

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot