IX Sopockie Sympozjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA DUŻE ZAINTERESOWANIE TEGOROCZNYM SYMPOZJUM NIE DYSPONUJEMY JUŻ WOLNYMI MIEJSCAMI. REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Miasta Sopotu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot  mamy przyjemność zaprosić do udziału w :

IX Sopockim Sympozjum, pt. „Porozmawiajmy o młodzieży. Jak bezpiecznie wejść w dorosłe życie”

Sympozjum odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w  Sali konferencyjnej Christopher Columbus A sopockiego hotelu Sheraton ul. Powstańców Warszawy 10 w godzinach 9.30 – 16.00

Głównymi zagadnieniami tegorocznego Sympozjum będą:
– współczesny świat, współcześni młodzi ludzie i ich problemy,
– kondycja psychiczna młodych ludzi w epoce nowych technologii
– miedzypokoleniowy przekaz traumy – jak historia i kontekst społeczny wpływają na „dzisiaj” młodych ludzi?
– Rola dorosłych we wspieraniu rozwoju młodych ludzi – czy przed rodzicami, terapeutami i profilaktykami stoją dziś szczególne zadania?

Zaproponujemy Państwu udział w  wykładach i prezentacjach, które poprowadzą specjaliści. Zaprosimy też do dyskusji panelowej z udziałem wykładowców, pedagogów i lekarzy – specjalistów na co dzień z zaangażowaniem wspierających młodych ludzi w ich rozwoju.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów lokalnych, pracujących w obszarze zdrowia, spraw społecznych, profilaktyki uzależnień. Zapraszamy   pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, terapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, funkcjonariuszy policji.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny dla pracowników sopockich instytucji, placówek i organizacji . Dla wszystkich innych gości koszt udziału wynosi 100 złotych.


IX SYMPOZJUM SYMPOZJUM – 29 MARZEC 2019 R., HOTEL SHERATON W SOPOCIE

Tytuł : „Porozmawiajmy o młodzieży – jak bezpiecznie wejść w dorosłe życie?”

Godz. 8.30 – 9.30 – rejestracja uczestników

Program
1. Godz. 9,30 – 9,45 – Uroczyste powitanie : Prezydent Miasta Sopotu, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot”
2. Godz. 9,45 – 10,30 – Wykład inauguracyjny „Młodzież – dylematy i niepoje rodziców i wychowawców” Jolanta Łazuga – Koczurowska – przewodnicząca Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku;
3. Godz. 10,30 – 11,15 – Wykład „Międzypokoleniowy przekaz traumy – czy trudne doświadczenia poprzednich pokoleń mają wpływ na postawy i życie dzisiejszych młodych ludzi ? – Dorota Modrzyńska – Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada” w Gdańsku;
4. Godz. 11,15 – 11,45 – Przerwa kawowa
5. Godz. 11,45 – 12,45 – Wykład „ Kondycja psychiczna młodych ludzi w epoce nowych technologii” – prof. Krystyna Drat – Ruszczak
6. Godz. 12,45 – 13,30 – Wykład „ Magia portali społecznościowych. Spotkanie innych ludzi czy droga do uzależnienia” – dr Maciej Dębski – Uniwersytet Gdański
7. Godz. 13,30 – 14,30 – Lunch
8. Godz. 14,30 – 16,00 Debata panelowa „Dajemy młodym siłę …….?”

Prowadzenie: Zygmunt Medowski – profilaktyk, specjalista terapii uzależnień.
Udział: m. in. dr Anita Sumiła specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, Przemysław Staroń – psycholog, Regina Osika – dyrektor Poradni – Psychologiuczno – Pedagogicznej w Sopocie oraz wykładowcy.
Prowadzenie: Jędrzej Sołowij – Centrum Rozwoju Jump


Do zaproszenia dołączamy program oraz formularz zgłoszeniowy. Wszelkich informacji udzielają:
Dorota Kamola – Bohuszewicz , tel. +48 505 091 160, uzaleznienia@zozsopot.pl;
Joanna Mielewczyk, tel. +48 609 250 301, uzaleznienia@zozsopot.pl;

Serdecznie zapraszamy

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot