VIII Sopockie Sympozjum

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Urzędu Miasta Sopotu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie i Ergo Areny mamy przyjemność zaprosić do udziału w:
 
VIII Sopockim Sympozjum, pt. „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”
 
Sympozjum odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2018 r. w  Sali konferencyjnej na terenie Ergo Areny – nowoczesnej hali widowiskowej, w godzinach 9.00 – 17.00 (14 maja) i 9.00 – 13.00 (15 maja).


GŁÓWNYMI ZAGADNIENIAMI TEGOROCZNEGO SYMPOZJUM BĘDĄ:
 
– współczesny świat, współcześni młodzi ludzie i ich problemy,
– kult ciała wśród młodzieży – budowanie tożsamości wokół ciała i atrakcyjnego wyglądu,
– proces zmiany w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych – rozumienie, etapy i trudności,
– jak rozmawiać z młodymi ludźmi o granicach i intymności – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych wśród młodzieży,
– nowe podejście w terapii osób uzależnionych – o programie ograniczania picia alkoholu
– gminy i profilaktyka – najwyższy czas na zmianę
– co młodzież robi w sieci – wyniki badań „Nastolatki 3.0”
– klimat szkoły jako ważny element profilaktyki
– między pasją a obsesją – gdzie przebiega granica między tym „co lubimy” a tym co „już musimy” ?
 
Zaproponujemy Państwu udział w  wykładach, prezentacjach i warsztatach, które poprowadzą  specjaliści – przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych instytucji, organizacji i uczelni wyższych, zajmujących się edukacją, profilaktyką, terapią.
 
Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów lokalnych, pracujących w obszarze zdrowia, spraw społecznych, profilaktyki uzależnień. Zapraszamy pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, terapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, funkcjonariuszy policji.
 
Miło nam poinformować, że grupa sopockiej młodzieży przygotuje miłą niespodziankę dla wszystkich uczestników, która uprzyjemni spotkanie.


Wszelkich informacji udzielają:
 
Dorota Kamola – Bohuszewicz , tel. 505 091 160, uzaleznienia@zozsopot.pl;
Joanna Mielewczyk, tel. 609 250 301, uzaleznienia@zozsopot.pl;
Małgorzata Pobłocka , tel. 535 029 555, 58 521 36 10, malgorzata.poblocka@um.sopot.pl
 
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

  • VIII Sopockie Sympozjum – program

PROGRAM
 
VIII Sympozjum – „„Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień” 14-15 maja 2018
 
Miejsce: Ergo Arena – sala konferencyjna
 
14 maja 2018 r.
 
9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników
 
9.30 – 10.00  Przywitanie:

Prezydent Miasta Sopotu – dr Jacek Karnowski
Dyrektor SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie –  dr n. med. Waldemar Andrzej Krupa
Mini koncert w wykonaniu młodych artystów

 

10.00– 11.00   Wykład  „Współczesny świat – współcześni młodzi ludzie – współczesne problemy psychiczne” –  prof. Krystyna Drat – Ruszczak,  Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 
11.00 – 11.45   Wykład– „Obraz ciała i jego znaczenie w samoregulacji psychicznej młodzieży” – dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, Uniwersytet Gdański
 
11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa
 
12.15 – 13.00  Wykład „Co młodzież robi w sieci” – wyniki badań „Nastolatki” –  Anna Borkowska, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut badawczy Warszawa
 
13.00 – 14.00  Wykład „Proces zmiany zachowań problemowych – co należy wiedzieć o etapach zmiany przy planowaniu i realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych” – Elżbieta Rachowska, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, oddział Toruń, Ekspert Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Terapii Uzależnień
 
14.00 – 14.45  Przerwa obiadowa
 

  • – 17.00 – warsztaty do wyboru
  1. „Między pasją a obsesją – zachowania kompulsywne” – Urszula Jaryczewska, Ośrodek Terapii Grunwald w Gubinie,  Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży w Sopocie
  2. „Mindfulness –Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ? Jak przestać się martwić i żyć radośnie”? – Ewa Kaian Kochanowska , Klinika Stresu – Centrum Redukcji Stresu i Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu
  3. „Praca w oparciu o uczucia wywołane dziełem sztuki – filmem, spektaklem ….” – Justyna Herman – Gregorek, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”
  4. – „Rezyliencja czyli o pozytywnych skutkach doświadczeń traumatycznych” – Jolanta Zboińska, Gdański Ośrodek Psychoterapii , Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

 

15 maja  2018 r.

 

9.00 – 10.00     Wykład  „Granice seksualnego dojrzewania w okresie adolescencji” – Dorota Modrzyńska, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”
 
10.00 – 11.00   Wykład  „Dobra profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu” – Katarzyna Łukowska  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa + poczęstunek
 
11.30 – 12.30   Wykład „Poza paradygmatem abstynencji. Abstynencja i ograniczenie picia jako cele terapii”. Jadwiga Fudała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
12.30 – 13.30   Wykład „Klimat szkoły – edukacja powinna być magiczna”  – Przemysław Staroń, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
 
Zakończenie Sympozjum – 13.30

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Centrum Rehabilitacji Zielone Wzgórze