AKTUALNOŚCI

Ułatwienia dla Pacjentów związane z całodobowym działaniem Infolinii Rzecznika Praw Pacjenta:

Załącznik nr 1 Pismo do placówek medycznych w sprawie całodobowej Infolinii RPP(1)

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie jako jeden z pierwszych podmiotów leczniczych z województwa pomorskiego podpisał kontrakt na 2024 rok z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze doświadczenie i dotychczasowe działania zostały potwierdzone podpisaniem z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na świadczenia kontraktowe:

Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne Dorosłych, pozwalające na udzielanie gwarantowanych świadczeń w dedykowanych 21 dniowych turnusach sanatoryjnych

Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci, dające możliwość z korzystania w systemie dziennym w godzinach od 7.00 do 19.00 z zabiegów w sesjach 6, 12 lub 18 dni.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie jest jedynym partnerem realizowanemu przez miasto Sopot Programu Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku.

Dzięki programowi możliwa jest poprawa stanu zdrowia, a seniorzy dłużej mogą być samodzielni. Program skierowany jest do mieszkańców Sopotu, którzy ukończyli 70. rok życia i w roku ubiegłym nie korzystali z niego. Uczestnicy korzystają z 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w systemie dziennym, od godz. 9.00 do 15.00. Podstawowe, dedykowane zabiegi są bezpłatne dla uczestników, ich koszty pokrywane są z budżetu miasta. Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Zajęcia odbywają się w Sanatorium „Leśnik”.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie jest partnerem projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu. Więcej w załączniku…

PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY

 

 

 

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content