WAŻNE INFORMACJE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" zaprasza do Ośrodków Rehabilitacyjnych w Sopocie.
SPZOZ Uzdrowisko Sopot 81-756 Sopot, ul. Chrobrego 6/8
tel./fax (0-58) 551 72 63-65 e-mail: sekretariat@zozsopot.pl

LEŚNIK

Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik"
81-820 Sopot, ul. 23 Marca 105
tel. 58 551 72 63,64,65
lesnik@sanatoria.com.pl

Pracownia Psychologiczna SPZOZ Uzdrowisko Sopot

81-756 Sopot
ul. Chrobrego 6/8
tel./fax 551 63 31

OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ

81-706 Sopot
ul. Czyżewskiego 6/1
tel. 58 551 48 75, 606 974 899
uzaleznienia@zozsopot.pl

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content