OGŁOSZENIA OFERTOWE
NOWA OFERTA!

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sytuacji ekonomiczno- finansowej SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie i sporządzenia raportu z tego badania dla kierownika jednostki oraz organu dokonującego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.


wzór umowy
zał 1 do zapytania
zał 2 do zapytania
zał 3 do zapytania
zał 4 do zapytania
zapytanie ofertowe

NOWA OFERTA!

Przeprowadzenie analizy sytuacji prawno- organizacyjnej SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie i opracowanie ekspertyzy w zakresie formalno prawnym dla kierownika jednostki oraz organu dokonującego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową oraz świadczenie usług doradczych wspomagających proces przekształcania.


wzór umowy
zał 1 do zapytania
zał 2 do zapytania
zał 3 do zapytania
zał 4 do zapytania
zapytanie ofertowe

NOWA OFERTA!

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie i sporządzenie raportu z tego badania dla kierownika jednostki oraz organu dokonującego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową oraz wycena przekształcanego przedsiębiorstwa na dzień bilansowy tj. 31.12.2023 roku.


wzór umowy
zał 1 do zapytania
zał 2 do zapytania
zał 3 do zapytania
zał 4 do zapytania
zapytanie ofertowe

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content