OGŁOSZENIA OFERTOWE
NOWA OFERTA!

Zapytanie ofertowe związane z dostawą foteli biurowych do obiektów SPZOZ Uzdrowisko Sopot w Sopocie.


Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenia
Wzór umowy

NOWA OFERTA!

Zapytanie ofertowe związane ze świadczeniem usług pralniczych dla obiektów SPZOZ Uzdrowisko Sopot w Sopocie.


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenia
Wzór umowy

NOWA OFERTA!

Zapytanie ofertowe związane z dostawą i montażem poręczy w tężni znajdującej się w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego "Leśnik" SPZOZ Uzdrowisko Sopot w Sopocie.


Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy
Załącznik nr 3 - oświadczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenia
Wzór umowy

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content