BIP

Raport o sytuacji finansowej na rok 2020

Wstęp do raportu finansowego

Wskaźniki 2020

RZiS 2020

Bilans – Analiza 2020

Raport o sytuacji finansowej na rok 2021

bilans

dynamika bilansu

dynamika rachunku zysków i strat

analiza wskaźnikowa

Raport o sytuacji finansowej na rok 2022

bilans

dynamika bilansu

dynamika rachunku zysków i strat

analiza wskaźnikowa

zestawienie zmian w kapitale własnym

rachunek zysków i strat

Raport o sytuacji finansowej na rok 2023

Raport finansowy 2023-2025

Plan Finansowy na rok 2024

Uchwała Rady Społecznej Plan finansowy 2024

 

Zapytanie ofertowe – przygotowanie pomieszczenia biurowego na III piętrze w Sanatorium „Leśnik” w Sopocie.

Zapytanie ofertowe – końcowe

Zał nr 4 do Zapytania Ofert – oświadczenia

Zał nr 3 do Zapytania Ofert – oświadczenia

Zał nr 1 do Zapytania Ofert – formularz ofertowy

Zał nr 2 do Zapytania Ofert – formularz cenowy

Umowa

 

Zapytanie ofertowe – zakup i montaż instalacji przyzywowej na III piętrze w Sanatorium „Leśnik” w Sopocie.

Instalacja przyzywowa – zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPLOATACJI I SERWISU SYSTEMU CIEPLNEGO W SANATORIUM „LEŚNIK” W SOPOCIE.

Zapytanie ofertowe – po weryfikacji

Zał nr 1 do Zapytania Ofert – formularz ofertowy-1

Zał nr 2 do Zapytania Ofert – formularz cenowy

Zał nr 3 do Zapytania Ofert – oświadczenia

Zał nr 4 do Zapytania Ofert – oświadczenia

Projket umowy – ostateczna wersja

ZAPYTANIE OFERTOWE – Opracowanie kompletnego projektu z zagospodarowaniem terenu i rozwiązaniami technicznymi  z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie.

zapytanie ofertowe

projekt umowy (2)

Zał nr 1 do Zapytania Ofert – formularz ofertowy

Zał nr 2 do Zapytania Ofert – formularz cenowy

Zał nr 3 do Zapytania Ofert – oświadczenia

Zał nr 4 do Zapytania Ofert – oświadczenia

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content