BIP

Raport o sytuacji finansowej na rok 2020

Wstęp do raportu finansowego

Wskaźniki 2020

RZiS 2020

Bilans – Analiza 2020

Raport o sytuacji finansowej na rok 2021

bilans

dynamika bilansu

dynamika rachunku zysków i strat

analiza wskaźnikowa

Raport o sytuacji finansowej na rok 2022

bilans

dynamika bilansu

dynamika rachunku zysków i strat

analiza wskaźnikowa

zestawienie zmian w kapitale własnym

rachunek zysków i strat

?
Sanatorium Uzdrowiskowe "Leśnik" w Sopocie

Samodzielny Publiczny ZOZ Uzdrowisko Sopot
Skip to content